Adviesbureau Icarus kent een persoonlijke en professionele aanpak bij de benadering van debiteuren. In goed overleg met jou en de debiteur komen wij tot een gezamenlijke oplossing. In onze rol als mediator zijn wij altijd op zoek naar een win-win situatie. Tijdens het incassoproces wordt je als klant ook op de hoogte gehouden van vorderingen. Dit maakt onze dienstverlening transparant.

Daarnaast hebben wij een efficiënte, correcte incassostrategie. Hierdoor kunnen wij in korte tijd een zo groot mogelijke druk uitoefenen op debiteuren. Jouw belang verliezen wij uiteraard niet uit het oog, net als dat van de debiteur. Deze aanpak leidt doorgaans tot een snelle betaling. Mocht dit niet zo zijn dan worden er geen kosten in rekening gebracht (No Cure No Pay).

Incasso is voor organisaties ook interessant bij kleine factuurbedragen, omdat wij zonder abonnements- of dossierkosten werken.

De debiteur betaalt de hoofdsom (of een restant ervan), vertragingsrente en de incassokosten:

Over de eerste geïncasseerde € 2.500,00 15%
Over de volgende € 2.500,00 10%
Over de volgende € 5.000,00 5%
Over restant bedrag 1%

De vergoeding voor de incassokosten bedraagt ten minste € 40,00. Dit bedrag en de percentages zijn bepaald in de zogenaamde ‘Incassowet’ die op 13 maart 2012 is aangenomen door de Eerste Kamer (art. 6:96 Burgerlijk Wetboek en/of artikel 241-242 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). In het geval de incasso-opdracht vroegtijdig wordt ingetrokken door de klant, dan berekent Adviesbureau Icarus 50% van de incassokosten door aan de klant, met een minimum van € 20,00.

Ons uitgangspunt is om een procedure te vermijden. In overleg met jou en onze rechtskundige adviseurs kunnen we wel tot gerechtelijke maatregelen over gaan. Denk hierbij aan het starten van een gerechtelijke procedure, het aanvragen van (voorlopige) surseance van betaling of het aanvragen van een faillissement van een debiteur. Voor juridisch advies over een dergelijke procedure kun je ook bij ons terecht.

Sinds 1 juli 2011 mag je gebruik maken van onze diensten tot een claim van € 25.000,00. Daarboven ben je verplicht gebruik te maken van de diensten van een raadsman.

Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met met ons op voor meer informatie.

Afhandeling binnen een week” klik hier om de volledige referentie te lezen.